Liên hệ

Địa chỉ:  256 Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
0988 657 888
Website:
hasumi.com